Na vedomie:

Dovolenka: – bez záznamu

Zastupuje nás: – bez záznamu

*****

!!! Zmenu zdravotnej poisťovne nám neodkladne oznámte !!!

*****

“ Prijímame nových pacientov“