Čo pre Vás môžeme urobiť?

Vykonávame:

 • ošetrenie akútnych stavov,
 • periodické preventívne prehliadky,,
 • preventívne prehliadky pre zamestnávateľa,
 • individuálnu infúznu liečbu podľa potrieb pacienta,
 • realizáciu EKG, jeho posúdenie s vylúčením akútnych koronárnych príhod a porúch srdcového rytmu,
 • meranie ABI indexu certifikovaným profesionálnym prístrojom (ABI index – pomer tlaku krvi na dolnej a hornej končatine – jeho zistenie napomáha diagnostike ischemickej choroby dolných končatín, srdcového infarktu a cievnej mozgovej príhody),
 • komplexný očkovací program vrátane očkovaní pri ceste do zahraničia (najmä do pandemických oblastí),
 • návštevy ležiacich pacientov,
 • sledovanie chronicky chorých pacientov,
 • dôsledné vedenie zdravotnej dokumentácie,
 • potvrdenie zdravotného stavu k vydaniu vodičského preukazu, zbrojného pasu, pred nástupom na vysokoškolské štúdium a iné,
 • vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu, lekárskych potvrdení pre zamestnávateľa, zdravotné poisťovne, súdy a iné inštitúcie,
 • konzultácie odborných nálezov a vyšetrení,
 • odbery biologického materiálu na hematologické, biochemické a mikrobiologické vyšetrenia,
 • orientačné vyšetrenie zraku, sluchu a vestibulárneho aparátu,
 • posúdenie RTG pľúc,
 • výpisy zo zdravotnej dokumentácie pacienta pre potreby komerčných poisťovní,
 • vyšetrenia na zdravotný preukaz …