MUDr. Katarína Tabišová

  • svojim osobitým prístupom k pacientovi (svojou humánnosťou), ako aj komplexnými vedomosťami v odbore všeobecného lekárstva a internej medicíny pomôže chorým túžbu po zdraví uskutočniť v príjemnom prostredí  súkromnej ambulancie všeobecného lekára pre dospelých. 
  • poskytovanými službami a osobitým prístupom sa snaží v maximálnej miere riešiť zdravotný stav pacienta.